torsdag 9 augusti 2012

Drottningtillsättning

I år har jag provat hantera drottningar på många olika sätt, delvis för att lära mig vad som fungerar och inte. En kort sammanfattning är att andelen drottningar som överlevt olika hantering/tillsättningsmetoder är:
- Färgmärkning 100%
- Kläckning i kläckare >95% av de som kläckts har överlevt till bikupan (inte i bikupan)

Tillsättning i skaksvärm med eller utan honungskaka men utan yngel
- Nykläckt vattendoppad drottning >95%
- Nykläckt drottning i utätningsbur 100%
- Parad vattendoppad drottning 100% (men har bara provat en så det är inte så relevant)
- Parad drottning i utätningsbur 100%

Tillsättning till nyskapad avläggare med yngel
- Nykläckt drottning 80%, ingen skillnad på vattendoppad och utätningsbur
- Parad drottning i utätningsbur till nyskapad avläggare med yngel 55%

Tillsättning till parningssamhälle andra omgången där första drottningen redan blivit parad (yngel finns, etablerat samhälle):
- Nykläckt drottning 10%, ingen skillnad på vattendoppad och utätningsbur

Dessa siffror ska ställas i relation till kläckfärdiga puppor som har en kläckprocent på 80-90% och så gott som 100%-ig antagning till avläggare med yngel.

Jag drar några lärdomar till nästa år:
- Så fort det finns yngel i samhället är det effektivare att tillsätta en puppa istället för nykläckt drottning.
- För tillsättning av parade drottningar är det säkrast att göra en skaksvärm först och förstärka senare
- För tillsättning av parade drottningar till samhällen med yngel ska påsticksbur användas, inte utätningsbur

Vidare går det bra att förvara drottningar, både oparade och parade, i bur över spärrgaller brevid yngel i starkt samhälle. Det blir sämre antagning av en oparad vid tillsättning om den förvarats i annat samhälle, dock inte i skaksvärm och utätningsbur, de har ändå blivit 100%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar