lördag 8 september 2012

Slumpens skördar


Så har man gått och blivit utvald. Närmare bestämt av slumpen till ett pilotprojekt om övervakning av mina bin för bisjukdomar. Projektet drivs av SJV och går ut på att ta prov på ett antal biodlares bin vid tre tillfällen, dels nu i höst, dels i vår och dels nästa sommar och detta ska samtidigt kopplas till om något av samhällena dör under vintern. Först letade vi reda på drottningen, hon skulle ju inte följa med, sedan togs ett antal bin ut från varje samhälle som ska skickas in. Därefter undersöktes bina efter synliga sjukdomar som Deformed Wing Virus (DFW), säckyngel och amerikansk yngelröta. Ulf Westberg höll i kameran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar