söndag 18 november 2012

Är det någon skillnad?

En fråga som jag ofta ställt mig är om det är någon skillnad mellan bisamhällen i hur parasiten Varroa tillväxer hos dem. Detta eftersom det onekligen är stor skillnad mellan bisamhällen i hur mycket kvalster det finns i dem. Svårigheten är att tillväxten sker så snabbt och att mycket små skillnader i utgångsläge ger stora skillnader senare och bigårdar är sällan jämförbara med varandra. Men nyligen läste jag en intressant artikel (http://www.hastriketsbiodlare.se/SvBRapp101.pdf) som gav mig flera nya idéer.

För att få fram en jämförbar siffra mellan bisamhällen skulle man vilja få fram procentuell tillväxttakt per dag för Varroakvalster i varje samhälle. För att göra det kan man ta till ett trick som beror på att antalet Varroakvalster tillväxer ungefär exponentiellt under binas yngelperiod (under förutsättning att de inte byter drottning och att man inte gör avläggare eller liknande). Om man då mäter antalet kvalster vid två tillfällen kan man räkna baklänges och få fram tillväxttakten/dag. Man använder då fomeln
x=ln( k2/k1 ) / d
där
k1 är antalet kvalster i samhället vid första tillfället
k2 är antalet kvalster i samhället vid andra tillfället
d är antalet dagar mellan mättillfällena
x är procentulla tillväxttakten per dag.

För att få fram k1 och k2 skulle man mäta man antalet kvalster per bi och multiplicera med antalet bin. Antalet kvalster per bi kan man mäta med florsockerburksmetoden, men antalet antalet bi är svårare. Då kommer nästa trick, i formeln ovan dividerar man k2 med k1 och det ger en möjlighet att inte bry sig om antalet bin utan något annat mera mätbart, nämligen ramar med bin. k1 kan då skrivas kf1*antal ramar1. En ny formel blir då

x=ln( ( (kf2*antal ramar 2) / (kf1*antal ramar 1) ) ) / d
där
kf1 är antalet kvalster som trillar av vid florsockerskakning i burk vid första tillfället
antal ramar 1 är antalet helt fulla ramar med bin vid första tillfället
kf2 är antalet kvalster som trillar av vid florsockerskakning i burk vid andra tillfället
antal ramar 2 är antalet helt fulla ramar med bin vid andra tillfället
d är antalet dagar mellan mättillfällena
x är procentulla tillväxttakten per dag.

Man behöver alltså aldrig räkna ut exakt hur mycket kvalster det finns om man mäter på samma sätt vid båda tillfällena.

För att mäta antalet kvalster är florsockerburkmetoden (http://hastvedabf.blogspot.se/2012/07/varroakontroll-med-florsocker.html) en metod som skonar bina men ändå ger bra resultat. Den exakta mängden bin spelar ingen större roll, bara man gör lika båda gångerna, likaså att en hel del kvalster sitter i ynglet, men det bör vara lika stor andel vid båda tillfällena.

Det kommer även ut lite extrainformation som man skulle kunna använda. Det finns en tumregel som säger att om infektionsgraden är över 10% i juli så är den för hög för att samhället säkert ska klara sig så om man kompletterar metoden med att veta hur många bin man stoppat i burken samt att man multilicerar med en faktor 1,3 för att en hel del kvalster finns i täckt yngel och gör en mätning i juli så kan man använda mätningen till att bedöma om man behöver göra någon extrabehandling mitt i sommaren för att det sedan ska räcka med en behandling inför vintern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar