söndag 18 november 2012

Nedfallskontroll


Efter varroabehandling har jag haft skivor med ett galler ovan liggande under nätbottnen i en del kupor för att kunna räkna hur många döda kvalster som trillar ner. Jag valde att dels ha under alla i den bigården som är uttagen övervakningsprogrammet och dels vars ett samhälle i två andra bigårdar. I hälften av samhällena var det fler kvalster än vanligt och i ett var det väldigt mycket. Jag har ingen riktigt idé om varför det är väldigt mycket i ett, men det behöver jag följa upp på försommaren 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar