söndag 10 februari 2013

Gamla foton över Björkdala

(gammalt inlägg kompletterat med en bild till)
1950-tal?

Tidigt 50-tal
Vi har fått del av äldre flygfoton över Björkdala. Bilden ovan är tagen under perioden från förr-förr-förra ägaren och är kanske mest intressant. Logen hade sin gamla placering som en förlängning av gamla stallet och kvarnen var ännu inte byggd. Det stod en flaggstång mitt framför huset och där vi har personbilsgaraget fanns en "massagrav" där man tippade betmassa. På bilden ser man inte riktigt hur djupt det är mellan huset och bäcken, men det är nästan 1½ meter ner från vägen till botten av gropen. Det finns en nedgång till vattnet och bron är troligen en träbro (till skillnad mot dagens cementrör).

1972
Målningen från 1972 är gjorde från det som idag är asfaltvägen. Logen är nu flyttad och har blivit betydligt större. Den flyttades delsvis för att få bättre plats mellan bostadshuset och logen, det var bara en smal passage tidigare. Halva det nya stallet är byggt. Stolpen till vänster ser man i översta bilden också, det är el eller tele.

Tidigt 2000-tal
Till tidigt 2000-tal har mycket hänt. I slutet av 70-talet byggdes andra halvan av nya stallet liksom maskinhallen. När utbygget på baksidan av logen kom till vet jag inte. Gamla stallet är breddat (syns inte på bilden). Personbilsgaraget är byggt och precis i bildens nederkant ser man att vägen är borttagen (finns kvar på t.ex. hitta.se kartan), men där står inget träd planterat där ännu. Man kan ana att det måste fyllts ut mycket mellan huset och bäcken, maskinhallen står högt över den naturliga markytan.

2007?
På senaste flygbilden är några björkar nedtagna och man ser lusthuset, dock inte alla som idag. Det har tillkommit ett träd i vägens förlängning. Maskinhallen är inte ommålad ännu (vilket den är idag).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar