lördag 19 januari 2013

Nya utbigårdar

Lite väl öppet för västvind, men mycket videsnår
Idag gjorde jag en utfärd på småvägar från vårt nya hus för att leta nya uppställningsplatser åt bina. Jag hade sett ut ca 10 möjliga platser från flygfoto som jag försökte komma fram till. Jag hittade fyra platser i verkligheten som var tillräckligt intressanta för att gå vidare med som jag ska leta upp markägarna till. Mina krav är att det ska gå att köra bil ända fram för att bli lättjobbat, men det får inte vara någon stor väg pga stöldrisk. Det ska finnas naturligt vatten nära i form av damm, dike eller å. Det behöver finnas lite vindskydd, växtligheten behöver vara någorlunda varierad och det ska vara en bit till närmasta hus.

Bra men kanske lite trångt
Tyvärr är det ont om vettiga platser i åkerbygd. All mark som kan är uppodlad och det är väldigt stora monokulturer som gör att bina lider brist på både nektar och pollen. Men normalt fungerar det att ha 4-6, ibland uppåt 8, samhällen i bigårdar som dessa ändå året runt. Jag passar på att avveckla 2 bigårdar som ligger längst bort och som inte fungerar så bra, kanske pga avsaknad av naturligt förekommande vatten.

Helt klart hade det varit bättre för bina och avkastningen per samhälle om de stått i mera blandad bygd, men det får jag köra rätt många mil för att hitta.

Egentligen lite för synligt från stor väg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar