söndag 14 juli 2013

Avelstips för avel med svarta ankor


En vacker Cayuga drake
Jag har översatt en text med lite avelstips från en engelsk bok som heter " Storey's Guide to Raising Ducks” av Dave Holderread. Tack till Krister Olander Lindblom som tagit de fina bilderna och lät mig låna dem. Mer av Kristers fina bilder kan du hitta på hans hemsida http://barslovshed.se 2017-08-22 kompletterades inlägget med en bild tagen av Anneli Vitterskog på en av hennes äldre lite  Cayugahonor  www.instagram.com/countrysided

- - - - - - - - - - - -

Avelstips 


För att undvika onödig frustration, behöver folk som föder upp helsvarta ankor förstå att det finns två typer av vitt som spelar in.

Ungfågelsvitt syns vanligtvis i den första fjäderdräkten och då främst under näbben och på framsidan av halsen och bröstet. Då utbredningen snabbt ökar från generation till generation är det inte lämpligt att avla på fåglar som har framträdande utbredning av ungfågelsvitt. Oavsett hur noggrant man selekterar kan ungfågelsvittt inte avlas bort helt från en linje av svarta ankor. (Anlagets närvaro är viktig för vitalitet och härdighet) I omsorgsfullt selekterade linjer kommer 15-30% av ungfåglarna visa ungfågelsvitt.
Två ällingar som visar  ungfågelvitt på hals och bröst.

 Åldersvitt kan jämföras med grånande hår och är länkat till grönglans. Anlaget kan visa sig från 4 månaders ålder eller först efter flera år och är vanligare på honor. Åldersvitt börjar ofta som enstaka vita fjädertoppar som gradvis blir vitare tills man har en vitfläckig fågel. Vissa ankor som bär anlaget utbredd svart utvecklar övervägande vit fjäderdräkt när de blir äldre även om de var helt svarta som unga. Djur som visar åldersvitt är de djur som ger bäst grönglans till sina avkommor.

De inringade ankorna visar hur åldersvitt kan se ut när det börjar komma

Här ser man en  hona på ca 3 år där det vita har ökat med åren. Alla ankor med åldersvitt blir inte så här vita men andra kan faktiskt bli helvita med tiden! (bild Anneli Vitterskog)

För att föda upp djur med bäst skimrande grönglans, välj en riktigt bra drake som har grönglans på primärfjädrana och på täckfjädrarna under vingen, och para den med en hona som har bra grönglans och som uppvisat lite åldersvitt redan vid 4-12 månaders ålder.

Grönglansen som man eftersträvar på Cayugor
För att föda upp helsvarta honor som kan ställas ut som äldre ankor para hona och drake som uppvisat inget eller ett minimum av åldersvitt vid 2 års ålder.

 - - - - - - - - - - - - - - - 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar