lördag 19 oktober 2013

Vinterfodersummeringar

Eftermiddagen ägnades åt att samla in foderanordningarna från de flesta bikuporna. Precis som tidigare år skriver jag ner mina erfarenheter för att det ska gå lättare för mig själv nästa år.

Bilden ovan visar mitt intressantaste bisamhälle. Det har stått i en bigård med väldigt mycket varroa i de andra samhällena, men det var från detta jag bara hittade 1 kvalster i ca 300 celler. Dessutom, det har dragit in mest honung i denna bigården och det har inte gjort någon antydan till att vilja svärma. Det har även uppvisat en egenskap jag aldrig sett tidigare, det fyller och täcker honungsramar helt innan de börjar på nästa. I vanliga fall så fyller bina lite överallt och tar draget slut sitter de där med halva kupan full av otäckta ramar. Jag har ingen aning om hur arvbara dessa egenskaper är, men planerar att försöka odla några extra drottningar från denna om övervintringen går bra. Det är inget exotiskt avelsmaterial utan friparat hemma i kombination med det som gav drönarvet på Ven 2011. Ett vinterklot som sitter på en låda och ser ut som på bilden brukar utvecklas mycket fint på våren.

Foderlådor har använts på 19 samhällen i år, alla övervintrade på en låda. De har fått 1+3/4 låda full med nästan mättad sockerlösning och nästan alla hade tagit allt. För de som inte tagit allt berodde det på att det var fullt. De starka samhällena hade mycket bin i gången upp i lådan och det var jobbigt att skaka ur dem, i snitt tog det 7,5 min/sh.

Foderplastpåse har använts på resten, idag hämtade vi in från 30 st, varav 9 st hade 2 lådor och 21 st hade 1 låda. Det var betydligt mera varierat. Starka samhällen på en låda som fått för mycket foder vildbygger i foderutrymmet och det tar en massa tid och arbete att reda upp, se bilder.


Svagare samhällen var det enklare att skaka av bina från påsen. De som hade på två lådor var helt klart enklast, oftast hade binas klot helt släppt foderanordningen. I snitt tog det 5,3 minuter/sh för foderplastpåse och det är en tid som kan minskas betydligt om alla samhällen hade varit på två lådor.

Slutsatsen blir att samhällen på två lådor med foderplastpåse är i särklass enklast att jobba med när man ska ta av foderanordningen.

En av bigårdarna är omgiven av höstblommande höstraps. Det är ungefär 60 dagar sedan sådd, synd att det är så kallt annars hade det kunnat bli en tredjeskörd på raps.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar