fredag 20 december 2013

Drottningodling

Nu vänder det  mot ljusare tider och i och med det är det hög tid att börja planera för den kommande biodlingssäsongen och tanken är att drottningodlingen ska bli lite mer strukturerad. 2012 sålde vi ett visst överskott av drottningar, men det vi producerade 2013 räckte bara till nya drottningar i våra egna kupor.

En första grov planering för ca 60 parningkupor.

Bin till parningskupor
20 st fylls med nya bin i veckan eller var 5:e dag från slutet av maj. Det går att fylla 6-7 små parningskupor från en skattlåda så det behövs ca 3 skattlådor, lämpligen från 3 modersamhällen varje vecka. Dessa 3 starka friska samhällen behöver inte flyttas hem utan bina till parningskuporna kan hämtas i utbigård med ett par extra resor. Efter fyllnad av parningssamhällen är dessa samhällen utarmade och hämtar sig inte till produktion på hela säsongen..

Bin till amningssamhällen
20 nya drottningar varje vecka betyder för oss 2 samtidiga amningssamhällen som står för uppmatningen av drottninglarverna även om ett förmodligen klarar det. Det skadar dock inte att låta bördan delas på två, drottningarna lär bli bättre. Med möjlighet att avlösa dessa två för att hålla humöret uppe så betyder det 4 starka och friska samhällen som flyttas hem senast när rapsen börjar blommar.

Avelssamhällen
Dessa står utspridda i bigårdarna. Det är bästa samhällena i respektive bigård som kommer att användas för avel. Bästa definieras som bra övervintring, bra vårutveckling och bra honungsproduktion och inga svärmceller. Humöret får inte vara alltför bråkigt, men det behöver inte vara kortbyxebin. Det är honungsproduktionsdrottningar, inte villaträdgårdsdrottningar vi producerar. Vid varje larvning kommer vi att åka ut och hämta avelsmaterial i utbigård.

Drottningodlingsmateriel
Det behövs många cellkoppar, cellkoppshållare och cellhållare. Det är två samtidiga larv omgångar igång hela tiden och av erfarenhet vet vi att materialet alltid tar slut. 4 odlingsramar med cellhållare och dubbelt så många cellkoppshållare bör räcka. Vi får räkna vad det innebär och vad vi har, här behövs kanske ett inköp.

Besiktning
Bigården där drottningar ska säljas ifrån ska besiktigas.

Fler omgångar
Schemat ska fortsätta hela sommaren igenom, 4 veckor från introduktion i parningskupa ska det kunna sättas till en ny drottning. Det bör bli 3 omgångar i varje parningskupa.

Sena drottningar
Fram till början av augusti är det lönt att odla drottningar, här finns det ännu drönare och bra väder kvar så sent. Erfarenhet från tidigare år är att det är efterfrågan på drottningar fram till slutet av september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar