lördag 31 maj 2014

Tidsstudier i honungsfabriken

Den nya snittavtäckaren fungerade mycket bra. Här är en länk till tillverkarens film om den och den stämmer bra med vad jag upplevde. Man fick dock trycka något hårdare än väntat och på sköra vaxkakor var det inte alltid riktigt bra. Cykeltiden för en ram var 40-55 sekunder beroende på hur mycket täckt den är. Det skulle innebära ca 70 ramar timmen eller 140 kg/timme om alla är fulla.

För att få tillräckligt tomma ramar behöver slungans program nr 2 användas. Då tar en hel cykel 10.32 minuter. Att byta ramar i den tar precis 1 minut. Det betyder 11.32 minuter/6 ramar. Det ger 31 ramar i timmen eller ca 62 kg i timmen om alla är fulla.

Med en person ger detta rätt gott om tid att byta hinkar, ta vattenhaltsprov på alla kärl, hinna byta pall med traktorn m.m. Detta har också gjort att behovet av att vara mer än en person försvinner, utrustningen nu är avpassad för att en person jobbar med hela kedjan.

Detta stämmer rätt bra med förra sommarens erfarenhet när jag som bäst kom upp i 50 kg/timme. Med den nya avtäckaren blir detta tempo däremot avslappnat och lätt att hålla och det är slungan som sätter denna gräns.

Manuellt skattning av honungsramar med borste från bikuporna går något fortare, 160 ramar gjordes på 3½ timme med resa till och från bigårdar. Det ger 45 ramar/timme eller 90 kg/timme om alla är fulla. Tillägg: Lyckades göra 50 ramar i timmen vid annat tillfälle.

Med en kalkyltimlön på 300 kr/timme kostar slungningen 6 kr/kg och skattning 3,33 kr. Sammanlagt ca 10 kr/kg från kupa till honungshink med bäst ekonomi om ramarna är helt fulla. Alla framtida investeringar för att effektivisera detta kan jag nu ställa mot dessa tider.

Tillägg: Städning, diskning, framplockning, ympning, rörning och tappning på burk av 150 kg honung tog hela 8 timmar (kändes galet mycket). Dvs 20 kg/timme, som ovan då blir 15 kr/kg. Det är ändå en bra timlön, värdet går upp till det dubbla. Inga etiketter dock i det priset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar