tisdag 19 augusti 2014

Höst i bigården 2014

Precis som förra året (Sammanfattning 2013) så gör jag en sammanfattning av biodlingssäsongen. Sommaren ägnades åt honungsproduktion snarare än att göra avläggare. Tyvärr lyckades inte min ramleverantör hålla sina löften trots beställning 3 månader i förväg (beställde i december) så utökning av yngelrummet kunde inte göras i tid och första skattlådan kunde inte komma på i tid. Tur i oturen var höstrapsdraget en katastrof, det var inte över 13 grader från 3:e dagen till 18:e dagen rapsen blommade hos oss.

Honungshanteringen har förenklats i år med en snittavtäckare. Med den kan en person jobba i slungrummet och både sköta hinkar, lådor och hålla jämna steg med slungan.

Säsongen började med en varm vår, medan just under höstrapsdraget var det kallt, regnigt och blåsigt. I juni var det åter bra drag och hela juli har varit ok. Även om det inte ökat på i kuporna efter den 15/7 har det underhållit en god yngelsättning, så t.ex. var det i snitt 8-12 yngelramar vid genomgång förra veckan (13/8).

Drottningodlingen blev inte alls som jag hoppats. Inte heller i år hade jag avelssamhällena eller amningssamhällena hemma och det var svårt med motivationen. Det blev ändå ett 40-tal odlade drottningar, men det ser ut att vara vad som går åt i den egna verksamheten.

Vid avläggarutbildningen som hölls här hemma blev det 14 skapade avläggare varav 11 tog sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar