söndag 8 februari 2015

Årets snackis

Det verkar som att årets snackis bland ny biodlare är små celler. Eller lite modifierat "naturliga celler". Förmodligen eftersom små celler visat sig inte fungera så bra så modifierar man sin teori. Här är mitt bidrag i ämnet:

När jag började biodling 2005 så skrev det jättemycket i Bitidningen som att små celler skulle hjälpa bina mot varroa. I min förening använders 5,1 mm vaxbygge, medan jag själv köpte in 4,9 mm. Mina bin jobbade med detta vax, en del samhällen byggde ut det, andra byggde kaotiskt ett otrukturerat mönster av större celler. Efter två år fick jag inte tag på 4,9 utan bara 5,1. Jag märkte direkt skillnad hur mycket bättre bina byggda ut jämna fina kakor. Så småningom fick jag bara tag på 5,3 och det fungerade lika bra. Även att blanda 5,1 och 5,3 fungerar. Vad jag tycker är intressant är jag inte märkte några negativa hälsoeffekter på bina när jag släppte upp dem på 5,1 och 5,3. Det enda negativa med 4,9 är att alla samhällen inte klarade bygga ut det, och att det är svårare att få tag på.

Denna fråga blev så småningom omodern, gissningsvis eftersom andra hade samma erfarenhet som jag. I år plötsligt har detta blivit en grej igen.

Det finns gott om bloggar och anekdoter som visar att små celler på något magiskt vis gör att bina hanterar varroa bättre. Det finns gott om forskningsrapporter som visar att det inte gör någon skillnad.

Med tanke på de problem mina bin hade när jag tvingade dem att bygga små celler behövs det forskningsrapporter som visar på ett tydligt samband mellan bättre bihälsa och små celler innan jag skulle fundera på detta igen.

Däremot har jag inte provat ha bina på "naturliga celler", dvs där bina själv fått bygga utan mellanvägg. Jag ska försöka sätta upp några samhällen på detta och jämföra.