fredag 18 september 2015

Höst i bigården 2015

Precis som förra året (sammanfattning 2014) så gör jag en sammanfattning av biodlingssäsongen. Under sommaren ägnades väldigt lite tid åt bina pga sjukdom hos först Olof och sedan Lina. Av 78 invintrade bisamhällen hösten 2014 förlorades ca 10, huvudsakligen pga drottningförluster under våren.

Under maj såldes ca 2/3 av de övervintrade bisamhällena. Kvar fanns de osäljbara med undermåliga drottningar eller svaga. Dessa har mest fått växa till sig under sommaren. Jag köpte in drottningar och tog vara på lite svärmceller så en del drottningar har bytts ut.

Många samhällen ville svärma, men då spärrades alla drottningar in så de fick naturliga drottningbyten.

Efter vinterfodring (5-17/9) finns det 6(m)+8(bv)+9(g)+3(h)=26 ok samhällen i 3 bigårdar+hemma. Utöver det finns 2 troliga drönarmödrar (bv), 2 förmodligen drottninglösa (g) som inte tog foder och 4 undermåliga samhällen i en egen bigård (k). Det ena av de undermåliga fick ny drottning så det kanske blir bra om det övervintrar.

Förstaskörden av honung var redan i månadsskiftet april-maj. Denna vårprimör från gissningsvis sälg stelnade mycket långsamt och en del burkar som har stelnat är genomskinliga samtidigt. En utsökt honung med lätt kolasmak som jag ska försöka skörda nästa säsong igen.

Rapshonung skördades från 9 samhällen, men alldeles för sent pga min njursten och annat så mycket hade hunnit stelna i ramarna. Ca hälften av samhällena var sedan på pollineringsuppdrag på vitklöver. Utmärkade för dessa är att de hade väldigt mycket honung i yngelrummet som lämnades kvar och de fick betydligt mindre vinterfoder än vanligt.

För avtäckning användes i år en helrams sjölis honungslossare. På varma ramar som inte stelnat fungerar det mycket bra. Honung såldes huvudsakligen i bulk.

Vårgenomgång och försäljning tog i storleksordningen 1 timme/samhälle (ca 80 timmar). Efter försäljningen har det lagts ca 1,5 timme till för skötsel och vinterfoder (ca 50 timmar). Honungshanteringen har varit ca 1 timme per samhälle (20 timmar). Så en grov uppskattning är 3,5 timme/bisamhälle i år, men det har varken varit speciellt välgenomtänkt eller välskött, snarare oorganiserad och misskött. Honungsskörd i rätt tid, slungning av skattade ramar i rimlig tid och avläggare med nya drottningar för att ersätta dåliga bör man ta sig tid till för att på sikt spara tid och få bättre avkastning.

I vintras lämnade jag styrelsen för skånes biodlardistrikt efter 5 intressanta och givande år för att jag skulle få mer tid att utveckla min egen biodling. Så blev det inte, men det var nog en väldig tur ändå att jag lämnade uppdraget, jag hade inte haft tid att sköta det ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar