lördag 3 september 2016

Honungsskörd

Den 18/8 slungades årets sista honung.

Sista ramarna som gick igenom var några svarta ramar som ska smältas om. När bina föder upp yngel i cellerna blir de mörka. För varje bi som kryper ut ligger den gamla kokongen kvar, men kapslas in i ett lager propolis av bina. Ju fler generationer bin som fötts upp i en ram desto mörkare blir den. För binas hälsa rekommenderas att byta ut gamla svarta ramar. Det är jag inte så bra på, men däremot låter jag aldrig en yngelram som kommit ur en kupa att komma tillbaka till en annan kupa, den gallras ut för omsmältning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar