onsdag 29 mars 2017

Introduktion till VSH, Varroa Sensitive Hygiene

Jag har varit ute i en förening och berättat lite om vad jag vet om VSH-bin och har satt samman det i några stolpar.

Vad är VSH?

Vissa bin har förmåga att upptäcka när Varroa förökar sig i cellen
De river ut puppan och avbryter förökningen
Bara på arbetarceller, inte drönare!
Det är en ärftlig egenskap med ganska enkel arvsgång

Hur mäter man?

Man öppnar ett stort antal celler med äldre puppor
Man räknar antalet celler där det finns varroa som inte förökat sig
Man räknar antalet celler där det finns varroa som har förökat sig
Man dividerar antalet celler med icke förökat med total antalet celler med varroa
Det blir ett %-mått

Hur ser man om varroan förökar sig?

Varroans avföring är väldigt vit
Den sitter antingen i taket på cellen eller ibland på puppan
Avkomman syns tydligt med förstoringsglas
Man plockar ut puppor i rask takt, kollar efter vitt i taket, annars vänder puppan
Finns där vitt stannar man upp och letar moderkvalster och avkomma
Moderkvalstret springer snabbt iväg!

Varför just VSH?

Det är ett relativmått
Det spelar i teorin ingen roll om det finns mycket eller lite varroa i samhället
Om du hittar 3 av 5 eller 30 av 50 celler så är båda 60%
Antalet varroa växer exponentiellt och är svårt att kontrollera i försök, därför är ett relativmått överlägset

Nackdelar?

Det är mycket drygt att öppna celler och leta varroa
Speciellt om samhällena är behandlade eller redan har högt värde på VSH, då finns det nästan inga celler med Varroa
Själv öppnade jag uppåt 1000 celler från några samhällen och hittade mindre än 20 med varroa
Egenskapen hos arbetsbina kommer kanske bara från en av drottningens parade drönare men visar sig ändå i samhället, svårt att odla drottning från rätt

Var kommer egenskapen från?

Man tror att det är en egenskap som finns naturligt i bipopulationen
I Sverige pågår ett screeningprojekt för att hitta egenskapen hos våra bin
I USA avlade man fram 100% VSH redan på 90-talet
Dessa finns importerade i Sverige bland gula bin

Vad innebär det svenska projektet?

Man tar biprov i maj och juli och tvättar ut antal varroa
Från detta kan man räkna fram varroatillväxt/dag
Detta mått är någorlunda jämförbart mellan samhällen
Antalet varroa är inte jämförbart för det är så mycket slump
Mätresultaten samlas in och de med lägst tillväxthastighet går man vidare och gör verkliga VSH-test med
Testledare utbildas som kan öppna celler och räkna fertil/infertil varroa
Det är i synnerhet viktigt för det nordiska biet eftersom ingen annan gjort det med den rasen

Vilka problem finns i det svenska projektet enligt mig?

Det gäller full normal behandling under projektet och finns väldigt lite varroa
Omöjligt att dra statistiskt säkra slutsatser på VSH% med lite varroa
Att även ta med detta till övriga avelskriterier som fromhet, svärmtröghet, avkastning ger att avelsframsteget/generation blir ännu mindre

Hur gjorde de när de hittade egenskapen i USA?

De visste inte ens vad de letade efter från  början
Höll dåligt behandlade bin
Gjorde paketbin med en viss mängd dåligt behandlade+en viss mängd behandlade vilket ger en exakt mängd kvalster
Testade drottningar med dessa bin och räknade kvalstertillväxten
Analyserade fram vad som gav skillnaden och hittade VSH-egenskapen
Testade även bisamhällen genom att sätta ner hårt infekterade ramar med täckt yngel
Vet man infektionsgraden kan man räkna antalet öppnade celler i ramen på 24 timmar och få en indikation
Slutsatsen är att man behöver mycket varroa för att kunna göra ett VSH-urval

Hur gör de fortsatt i USA?

De korsar in VSH-egenskapen i redan befintliga bin med inseminering
Mäter och korsar in de som ärvt egenskapen i befintliga bin med inseminering, osv.
Efter ett antal generationer har man ett bi som är väldigt likt det ursprungliga biet men fått med sig VSH-egenskapen 100%
Det går att köpa sådana

Vad kan DU göra?

Var med i VSH-projektet och screena dina bin
Uppmuntra de som håller på med avel på VSH och köp drottningar/larver av dem (odlade från testade mödrar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar