fredag 21 april 2017

Protein eller energi?

Förenklat kan man säga att bin äter tre saker, pollen, nektar och vatten.

Näringsämnen

Pollen är grundstommen och är huvudnäringen för bina förutom energi och det fyller binas behov av proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. Det är pollen som bygger upp cellerna.

Nektar ger energin som krävs för att driva cellerna när de väl är uppbyggda. Det fungerar även som flygbränsle och som värmebränsle för bisamhället. Nektar innehåller små mängder mineraler och vitaminer men det är osäkert om detta har någon betydelse för bin som samtidigt har tillgång till pollen.

Vatten behövs för att ge rätt konsistens på fodret och är även en källa för mineraler.

Vad är bäst?

Bina är vad man kallar supergeneralister när det kommer till maten. De kan äta pollen och nektar från nästan vilka växter som helst och kan ta tillvara nästan vilka sockerrika växt- och fruktsafter som helst (se länk i slutet av texten).

Pollen

Tack vare att det normalt finns en så stor variation i pollentillgången så blir binas fulla behov av olika aminosyror och fetter tillgodosett. Men bina blir ändå lätt blir lurade av olika pulver, t.ex. kan man ibland se bin rulla sig i sågspån i tron att det är något näringsvärde. Majsmjöl från viltfoderplatser har mina egna bin hämtat hem massor av. Detta har ringa värde för dem. Bina har en naturlig reserv för att klara sig mellan olika sorters drag. De får inte brister förrän de haft en ensidig diet en längre tid.

Nektar

Det är lika naturligt för ett bi att hämta nektar från en blomma som att slicka ett klibbigt blad efter bladlöss eller att dricka fruktsaft från ett övermoget hallon. Bina tillsätter enzymer som spjälkar nektarn och ger den antibiotiska egenskaper. Därefter torkas den behandlade nektarn och lagras in i celler som honung. De antibiotiska och eventuellt andra hälsobefrämjande egenskaperna kommer alltså inte från blommorna utan är något bina tillför. Däremot har det mesta av doft och smak sitt ursprung i källan. Fruktsaft, blomsternektar eller honungsdagg ger olika smak.

Socker

Vad händer då när bina blir matade med sockerlösning gjord på strösocker? Ur binas synvinkel är det inget annat än ett mineralfattigt drag av en sockerhaltig saft. Den spjälkas, torkas, får enzymer och lagras in som vilken honung som helst.
Därmed inte sagt att sockerfodret är helt likvärdigt. Avsaknaden av mineraler och vitaminer kan ha betydelse för binas flora av mjölksyrabakterier i magen, men det skulle lika gärna kunna vara vattnet i sockerlösningen som är orsak till eventuella skillnader. Troligtvis är det skillnad på brunnsvatten, klorerat kranvatten och destillerat vatten. Det enda man kan säga säkert är att pollen har en avsevärt mycket större betydelse i dessa sammanhang än i vilken form biet får sin energi.
Ur vårt perspektiv så saknar den inlagrade "sockerhonungen" nästan doft och smakar väldigt lite, mest bara sött. Men det som lagras in i cellerna får samma antibiotiska egenskaper som annan honung, egenskaperna är ju till för att göra den lagringsduglig för bina.

Fördjupning

Om man vill läsa mer om binas näringsbehov är en bra och lättillgänglig artikeln denna på Beesource. Här finns även lista på sockerarter bina inte kan tillgodogöra sig.
http://beesource.com/resources/usda/honey-bee-nutrition-and-supplemental-feeding/
På Alingsås Biodlareförenings hemsida har Curt Augustsson också ställt samman en mera omfattande beskrivning av binas näringsbehov för den som vill veta mer
http://kupan.se/?page_id=214

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar