Bin

Bin, drottningar och honungJag (Olof) startade min biodling 2005 efter att under flera år tvekat eftersom jag inte hade något utrymme att hantera honungen. Bristen på honungslokal gav mig idén att istället producera nya samhällen, övervintra dem och sälja dem som produktionssamhällen på våren. Sommaren 2012 producerade jag drottningar för avsalu för första gången och det var både intressant och framgångsrikt. Dock tar det för mycket tid så någon drottningförsäljning har jag inte för närvarande. Även försäljning av bin är lagt i malpåse pga tidsbrist och numera är biodlingen en ren honungsproduktion och huvudsakligen sälj honungen i bulk till uppköpare. Jag driver biodlingen som företag sedan 2007.

Hur många aktiva bisamhällen jag har växlar både under året och mellan åren. Jag försöker hålla 1-2 olika linjer med renparat avelsmaterial (buckfast) som jag odlar drottningar från och friparar hemma.

Tillbakablick


Jag skaffade bin på sensommaren 2005. Vägen dit var inte rak, men den var definitivt utstakad sedan länge. Min morfar hade bin och i och med att vi nästan bodde grannar har bin alltid varit naturligt för mig. I början av 2000-talet började jag fundera på att själv skaffa bin och jag läste flera biodlingsböcker och jag t.o.m. ringde på en annons om bin säljes hösten 2003. Tiden gick och jag hade inte plats till slunga där jag bodde, men så en dag i början av juni 2005 tog jag kontakt med Hästveda biodlareförening och började gå på deras tisdagsträffar. Jag minns fortfarande första gången där när jag öppnade och gick igenom ett fullstarkt samhälle själv, det var både spännande och lite skrämmande. I augusti 2005 fick jag hem mina första egna bin med kupor.

Övervintringen gick inte så bra, jag behövde hjälp att skaka liv i bina på våren igen och senare på sommaren köpte jag en stark avläggare till med gammal drottning som säljaren ändå skulle byta. Jag gjorde en egen avläggare sommaren 2006 så hösten 2006 invintrade jag 3 samhällen. Jag skaffade mina första 3 frigolitkupor 2006, jag hade insett att man behöver ha fler kupor än samhällen.

Inför sommaren 2007 hade jag köpt ytterligare 10-15 frigolitkupor och mitt mål var att fylla dem med bin. Jag hade nämligen fortfarande ingen bra plats att ha slunga, jag fick flytta in den i köket från ett uthus. Jag provade egen drottningodling och i och med det fick jag mina första stick av mina bin, hade inte fått några stick sedan jag var liten. Jag tog även tillvara svärmceller från föreningsbigården liksom de nödceller som råkade bli hemma. Jag köpte in min första avelsdrottning och på sensommaren räknade jag in 13 samhällen att övervintra.

Våren 2008 hade alla samhällen överlevt och jag besiktigade mina bin för första gången. Jag sålde några samhällen och jag flyttade 4 st på pollineringsuppdrag för äpplen. Hemflytt från pollingsuppdraget var mitt första riktigt kaotiska bi-intermezzo. Jag hade släppt ut lite luft ur däcken på släpvagnen när jag flyttade till pollinering för att bina skulle åka mjukare och tänkte inte på att kuporna vägde väldigt mycket mer när de skulle hem 1½ månad senare så det gick inte att köra kuporna på släpvagnen. Jag skattade honungslådor och lastade dem i bilen och var tvungen att dela samhällen i bitar under transport och ha de tyngsta delarna i bilen. Väl på väg upptäcker jag att att mina nya kupor inte sluter tätt. Så med bilen full av läckande lådor och en släpvagn på sock också full av bin kör jag hem kl 1 på natten. Hösten 2008 invintrade jag 27 samhällen i tre bigårdar och blandade socker med en dränkbar pump för första gången.

2009 flyttade vi och totalrenoverade hus medan bina stod 1.20 timmes bilresa hemifrån och hanns inte med. De svärmade. Jag köpte in några nya avelsdrottningar på sensommaren och slungade honung, det var all biodling som hände det året. Jag invintrade 22 samhällen varav en del 1½ timmes resa på bort på en äppelodling. Jag använde bifor som foder för första (och enda?) gången och blev tyvärr vilseledd i doseringen så bina fick för lite foder. Mina läroböcker var nerpackade, men jag borde såklart dubbelkollat själv ändå. Jag använde plastpåse vid vinterfodring för första gången.

Tidigt 2010 insåg jag att det var nära svält i mina samhällen. Två hade redan svultit ihjäl före rensningsflykten, resten fick 4 kg socker extra direkt. Ett samhälle blåste omkull i december och ett tynade bort i april och en drottning dog när jag kollade foderstatus i början av april och därmed var mina första vinterförluster ett faktum. På våren sålde jag av 10 samhällen och sedan började jag jobba mera strukturerat med drottningodling och avläggare. I mitten av juli hade jag fått fram tillräckligt med drottningar och för första gången var inte drottningar en brist. Hösten 2010 övervintrade jag för första gången en del samhällen på 2 lådor, det var de som inte fick plats på en låda. Trots vinterförluster och avsalu var jag tillbaka på samma antal och övervintrade 22 st i 5 bigårdar.

Våren 2011 sålde jag 14 samhällen, alla på 20 ramar, och under sommaren hade jag inga större problem att försörja mig själv med drottningar. Avläggarproduktionen hade blivit strukturerad och jag fotodokumenterade en hel del. Jag hade en elev som ställde mycket frågor och det lärde jag mig själv mycket på. Jag vinterfodrade 33 samhällen hösten 2011 i 6 bigårdar, men ett hade tyvärr redan hunnit svälta för mycket den regniga sensommaren och de tog aldrig foder. Hösten 2011 höll jag min första föreläsning om avläggarproduktion.

Våren 2012 visade sig ytterligare två vinterförluster, en gammal drottning och ett svagt samhälle och dessutom en hel bigård som var jättesvag. Jag sålde 20 samhällen på våren, alla på 20 ramar. På våren köptes 10 apideor in och målet med sommaren var att lära mig drottningodling för avsalu och det blev ca 20 sålda. En del av de sålda drottningarna betalde köparen för med nya apideor. Jag hade två elever och precis som året före lärde jag mig mycket på det. Nytt avelsmaterial hämtades in från olika håll och 6 drottningar skickades till parningsstation varav 3 lyckades. Avläggarproduktionen var inte alls lika strukturerad som de två föregående åren, bina och kuporna gick åt till drottningodlingen. Under en kaotisk sensommar minskades antalet samhällen från drygt 70 ner till 43 st över vintern.

Våren 2013 hade jag rekordmånga förluster. Tyvärr var de flesta mitt eget fel då jag felaktigt antog att det var ok att gå igenom den den 6/4, men det var för tidigt. 14 samhälle såldes på våren och 23 sparades för honungsproduktion och att göra avläggare. Vi ordnade en avläggarkurs hemma, tyvärr låg den när bina redan gått ner i yngelsättning efter höstrapsen så det gick inte att göra så många avläggare som tänkt. När hösten kom vinterfodrades 57 samhällen.

Våren 2014 var mycket märklig. Under vintern var det endast 3 veckor med minusgrader och ingen riktigt köldknäpp. Det visade sig också hos bina med inga förluster. Sommaren karakteriserades av rambrist. Trots beställning redan i december fick jag inte ramar i tid och jag fick totalt bara lite drygt 50% av ramarna jag behövde och de sista när höstrapsdraget redan var över. Jag kunde inte utöka yngelrummet i tid och jag hade i snitt inte ens två skattlådor per samhälle. Ramar inför 2015 är bokade för leverans oktober 2014 för att minimera risken att bli blåst igen. Den svåra rambristen kompenserades i viss mån med ett uselt höstrapsdrag pga vädret. Under sensommaren skaffades en isolerad förrådscontainer in som användes som slungrum. När hösten kom vinterfodrades 78 samhällen.

Våren 2015 inleddes redan 22:e mars med skattlåda på i en bigård. Det var ett experiment som föll väl ut och precis innan rapsen slog ut kunde ca 25 kg honung skördas huvudsakligen från sälg med en mild, nötaktig smak med drag av kola. Därefter fick jag lätt panik. Jag hade mycket att göra på jobbet och var sliten så jag kände att jag hade invintrat alldeles för många samhällen. Jag bestämde mig för att sälja av många. Samhällena i första besiktningen såldes på några timmar så jag besiktigade fler och behöll nästan bara sådana som inte höll måttet. Förlorade också fler samhällen än vanligt under vintern/våren, mest pga drottningproblem. Rapshonung skördades bara från 9 samhällen och till sommaren hade ca 25 repat sig så de bidrog till sommarskörden. Under hela juli månad stod bina på ett ekologiskt vitklöverfält. Pga sjukdom (jag fick njursten) och skador (Lina stukade knäet svårt) hann vi inte med någon drottningodling och drottningar köptes in. En begagnad tappmaskin och begagnat rörverk skaffades under året och det underlättade tappningen. Under vintern hade även en bagagnad helrams honungslossare skaffats som användes för avtäckning under sommaren, rätt använd fungerade den mycket bra. När hösten kom vinterfodrades 34 samhällen varav endast 25 st var i skick att egentligen övervintras.

Våren 2016 kändes det som att jag hade fler samhällen än jag invintrade, 27 hade klarat sig. Rent tekniskt hade jag 7 förluster, men 2 fler än hade klarat sig än vad jag borde invintrat. Under hela sommaren la jag bara 75 timmar på biodlingen inkl. skattning och slungning. Jag ser det som att jag nådde minimigränsen, både kupmaterial, avelsmaterial, drottningålder eller generell ordning förföll successivt. Efter förra årets stress och sjukdom ville inte riktigt intresset infinna sig. 24 samhällen vinterfodrades.

Våren 2017 hade intresset börjat komma tillbaka och 19 eller 20 samhällen hade klarat sig. Skattlåda sattes till redan i mars på en del, två samhällen hade gått under av underbehandlad Varroa och 2 (ev 3) hade gått under pga möss (undermålig bottenkonstruktion som jag inte gjort något åt).


Höst Antal invintrade Förluster Kommentar
2005 1 1, Drönarmoder på våren
2006 3 0
2007 13 0
2008 27 0
2009 22 4-5, 2 svält pga för lite foder, 1 omkullblåst, 1 borttynad, 1 förlorad drottning i april
2010 22 0
2011 32 2, 1 borttynad och 1 drottningförlust
2012 43 7, Rövat vid fodring, utsot, drottningförluster, drönarmor samt så svaga att de slagits samman.
2013 57 0
2014 78 ca 9, 2 drottninglösa under hösten, 1 dött av möss (eller drottninglöst från november), resten drottningförluster under våren
2015 34 7, Svaga med dåliga drottningar. En som taket blåst av trots spännband.
2016 24 5, 2 pga Varroa, 3 pga möss