tisdag 27 november 2012

"Är det någon skillnad?" del II

I den fortsatta jakten på att ta reda på om det är någon skillnad mellan i varroamotståndskraft mellan bisamhällen har jag kommit på en ny variant som kanske är lättare. Min grundidé är den samma som tidigare, för att veta om det är en skillnad i tillväxttakten behöver jag inte exakt ta reda på hur många kvalster det är, bara jag använder en mätmetod som relativt sätt ger samma resultat vid två tillfällen.

Det finns en rätt inneffektiv behandlingsmetod mot Varroa, nämligen att pudra florsocker uppifrån över bina i ett bisamhälle. Metoden har inte tillräcklig effektivitet för att hålla nere Varroan, dessutom dör inte kvalstren, de bara trillar av och kryper upp igen efter en stund. Som mätmetod bör det däremot fungera under förutsättning att man i formeln kompenserar för de kvalster som försvunnit ur bisamhället i samband med första mätningen. Antalet är ju med vid första räkningen, men de bidrar inte till tillväxten av kvalster. För att kunna använda denna metod behöver jag ta reda på ungefär hur stor andel av kvalstren som försvann vid första mätningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar