onsdag 13 mars 2013

Kristallisationsfysik


Rimfrostliknande mönster på honungsburkens insida är ett gissel. Det är flera olika faktorer som påverkar och det är svårt att förutspå. Det påverkar inte smaken och det påverkar inte hållbarheten, men det är ett kosmetiskt fel som skrämmer bort en del kunder.

När honungen stelnar så kan den ibland släppa från glaset. I den tunna luftspalten mellan glasets insida och honungen är det vanligt att det bildas rimfrostmönster på honungens yta.

Men det är inte bara så enkelt, burken ovan är en av mina andrasorteringsburkar, dvs det sista på tappningen när tappkärlet skrapats ur eller liknande eller inte rörd. Jag tror burken ovan är tappad utan finsil och rörning, men jag vet inte. I denna burken ser man tydligt att rimfrostmönstret sitter i hela honungens volym, inte bara mot glaset.

Jag önskar att någon kunde ge mig en bra förklaring över vad det är som händer så att jag förstår hur jag ska förebygga, inte bara svepande formuleringar om att inte låta honungen stå för kallt när den stelnar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar