tisdag 24 september 2013

Biodlingskalender och tidsstudier

(Tillägg: detta uppdateras löpande)

En erfarenhet från denna sommaren är att drottningodling och parningskupor måste jag hålla på med hemma, det tar alldeles för mycket tid att åka iväg till annan bigård eftersom det blir så många besök.

Däremot efterhand som jag lär mig mer om biodling kan jag göra färre besök till vanliga honungsproducerande bigårdar. I år har en typisk sådan fått/får följande besök.

Februari - koll att det inte hänt något med kupan etc. över vintern. Detta besök kan strykas.
Början av april - foderkoll, andra yngellåda
Slutet av april - foderkoll, arbetaryngelkoll, andra yngellåda/lådskifte, första skattlåda (5 min/sh ex resa)
Början av maj - besiktning
Mitten av maj - ny skattlåda
Slutet av maj - ny skattlåda
Början av juni - ny skattlåda
Mitten av juni - skattning (13 lådor/timme med bitömmare ex resa+extra resa, 10 lådor/timme biblås två personer, 5 lådor/timme ensam med borste)
Mitten av juni - yngelrumskontroll (koll på ett par yngelramar att de är friska för att våga flytta mellan bigårdar, 2 min/sh ex resa)
Mitten av juni - nya slungade skattlådor
Början av juli - ny skattlåda
Mitten av juli - ny skattlåda
Början av augusti - slutskattning (skattlådor av, spärrgaller bort, ev någon honungsram bort i översta yngellådan, 12 min/sh ex resa om bitömmare använts)
Mitten av augusti - koll av yngelsättning (yngelsättning, AY-kontroll på flertal yngelramar, ev drottningbyte, 15 min/sh)
Mitten av augusti - drivfodring
Slutet av augusti - drivfodring
Mitten av september - vinterfodring 1 eller 2 ggr
Mitten av oktober - hemtagning av vinterfoderanordning (5 min/sh)
Mitten av november - varroabehandling

Dessutom tillkommer flera besök när något samhälle krånglar, t.ex. om det blivit drottninglöst.

Det går att variera detta schema, men inför nästa säsong tänker jag mig skriva ut sådana här listor för varje bigård och bocka av efterhand och kan jag stryka vissa moment eller göra flera saker samtidigt så desto bättre.

Alla uppmätta tider/samhälle är inkl. resa mellan flera bigårdar och med 2-10 bisamhällen i varje bigård om det inte står ex resa.

Tiden för slungning beror helt på teknisk utrustning. Med min nuvarande 6-ramars självvändande slunga hanterar en person 3 lådor/timme.

Övriga aktiviteter som tar tid:
Skaka över samhälle på mellanväggar (t.ex. vid invintring eller byte ramformat, 30 min/sh inkl skattning)

Att färdigställa material tar också tid och kan vara en flaskhals.
Montera BeeBox sarg (5 min?)
Måla Sarg (två sprutningar)
Montera hoffmanram, 60 sekunder/ram med limning och 6 klamrar (utan limning och 4 klamrar 37,9 sekunder/ram (160 på 101 minuter))
Tråda hoffmanram, 54 sekunder/ram (20 på 18 minuter)
Montera vax i hoffmanram
Montera vax i LN-ram, 33 sekunder/ram (110 ramar/timme)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar