söndag 20 november 2016

Kamouflage

Mitt färgval på bikuporna är medvetet valt för att inte synas så mycket. Just vid denna bigård har jag fått tips av grannar att det stannat bilar och kollat, men jag hoppas att jag slipper stölder. De står en bit in från en liten grusväg utan genomfartstrafik.

I mitten av november görs sista insatsen med bina för säsongen. Det är behandling mot Varroa-kvalster. Det görs med en ljummen lösning som droppas i kupan, därav kylväskan. Men det pågår numera ett intensivt avelsarbete så om gissningsvis fem år så kan det gå att fasa ut behandlingen om jag väljer att byta ut till nytt motståndskraftigt avelsmaterial.
Att byta ut mitt avelsmaterial är i och för sig något jag ändå skulle behöva göra. Jag höll tidigare bra bin, men nu är det flera år sedan jag förde in nytt kvalitetsmaterial. Det är dock bara ett samhälle som är sticklystet.

Jag har bin av "rasen" buckfast. Jag tycker inte det är riktigt rätt att kalla det ras utan buckfast är mera en metod som handlar om avelsurval baserat på kriterier och att hålla reda på släktskapen. Visserligen är ursprunget till våra buckfastbin från just Buckfast-klostret, men innehållsmässigt är det mera ett svenskt avelsbi. Men just för att det är ett avelsbi kräver det ständigt underhåll och urval för att bibehålla sina egenskaper som annars klyver ut till en variation av alla ingående biraser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar